jueves, 4 de diciembre de 2014


II Concurs de fotografia IES Benimàmet

Convocatòria 2014-2015

BASES

1- Podrà participar tot l'alumnat de l'IES Benimàmet.

2- Cada participant podrà concursar únicament amb dues fotografies.

3- Hi haurà un primer premi i un accèssit en una única categoria.

4- El tema de les fotografies serà lliure.

5- Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, tant d’origen analògic com digital. S'accepta la intervenció de l'autor/a mitjançant algun programa digital. Hauran de tenir prou qualitat per imprimir-les en paper fotogràfic. S’hauran de presentar en format digital o en paper. El format digital podrà ser jpg o similar i amb una resolució mínima de 300 píxels per polzada, i una mida mínima de DIN A4.

6- Les fotografies es podran presentar en format paper en la consergeria de l'Institut o enviar-les, en format digital, al següent correu: concurs@iesbenimamet.com

7- Presentació:
a) Format paper: les fotografies es presentaran amb un sobre adjunt i tancat, a l'interior del qual constaran les següents dades:
Nom i cognoms, curs i grup, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte (si es té) de l'aut@r.
A l'exterior del sobre només podran aparèixer el títol de la fotografia.
b) Format digital: si s'envien per correu electrònic, n'hi haurà un parell:
  • un amb el títol únicament i la fotografia (en assumpte posareu el títol, ex: “la llum”)
  • un altre correu amb el títol i les dades personals (en assumpte posareu el títol i “dades personals”, ex: “ 'la llum' i dades personals”)

8- Abans de començar la revisió de les obres per part del jurat es farà públic el llistat d'exclosos per defecte de forma.

9- El termini de presentació s'inicia el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza, sense pròrroga, el 30 de març de 2015 a les 11:15 hores.

10- 1r premi: la publicació de la fotografia en la web de l'Institut i una quantitat de 70 € en una targeta de compres.
Accèssit: la publicació de la fotografia en la web de l'Institut i una quantitat de 30 € en una targeta de compres.

11- El resultat del concurs es farà públic durant el dia 23 del mes d'abril.

12- El jurat estarà format per professorat del centre, el qual serà anunciat amb anterioritat al lliurament dels premis.

13- EXPOSICIÓ: es farà una exposició amb les fotografies presentades que es perllongarà fins el mes de juny.

14- Les decisions del jurat seran inapel·lables.


Benimàmet, 2 de desembre de 2014
No hay comentarios:

Publicar un comentario