jueves, 4 de diciembre de 2014


III Concurs literari IES Benimàmet
Convocatòria 2014-2015
BASES

 1. Podrà participar tot l'alumnat de l'IES Benimàmet.
  S'estableixen tres categories, per nivells d'estudis:
  A) 1r cicle d'ESO (1r i 2n)
  B) 2n cicle d'ESO (3r i 4t)/ PQPI
  C) Batxillerat/Cicles Formatius
 2. Hi haurà una única modalitat: relats i poesia en valencià o en castellà.
 3. Els relats seran de temàtica lliure, igual que els poemes.
 4. Les obres hauran de ser originals, és a dir, escrites per l'alumne o alumna i no haver estat premiades amb anterioritat
 5. Els relats hauran de tindre una llargària d'entre 2 i 4 fulls.
  Els poemes hauran de tindre un màxim de 30 versos i poden presentar-se en una, dos o tres composicions poètiques.
 6. Les obres es presentaran en paper din-A 4, amb lletra Arial 12, o similar, i amb un espai i mig entre línies. Estarà grapat i numerat, i en el primer full figurarà només el títol, el pseudònim del concursant i la categoria -1r cicle ESO, 2n cicle ESO/PQPI o Batxillerat/Cicles- per la qual es concursa.
 7. Les obres es presentaran dins d'un sobre gran tancat. A l'exterior del sobre indicaràs la categoria (veure punt 1 de les bases), el títol de l'obra presentada i un pseudònim, per tal de mantindre en secret l'autoria real de les obres fins que s'haja decidit quines són les guanyadores.
  A l'interior del sobre gran, a més de l'obra, hi posaràs un sobre més menut tancat on tornes a indicar, fora, la categoria, el títol i el pseudònim; a l'interior posaràs les teues dades: nom i cognoms, curs i grup, a més de reiterar el títol i el pseudònim que has usat.
  Lloc: consergeria de l'Institut.
  També poden enviar-se per e-mail en format Doc o PDF al següent correu: concurs@iesbenimamet.com. En aquest cas, mai figurarà el nom de l'autor o autora sinó el títol de l'obra. Caldrà enviar un segon correu, també sols amb el títol, el contingut del qual siga les dades personals i la categoria amb la qual es concursa.
 8. Cada alumne o alumna pot presentar tantes obres com vulga, sempre en sobres separats.
 9. El termini de presentació s'inicia el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza, sense pròrroga, el 30 de març de 2015 a les 11:15 hores.
 10. Abans de començar la lectura de les obres per part del jurat es farà públic el llistat d'exclosos per defecte de forma.
 11. Es concedirà un primer premi i un accèssit per cada categoria. Podria decidir el jurat deixar desert algun dels premis o accèssits.
 12. El premi consistirà en:
  1r premi en totes les categories: la publicació de l'obra en la web de l'Institut, un lot de llibres i una quantitat de 70 en una targeta de compres.
Accèssits: la publicació de l'obra en la web de l'Institut, un lot de llibres i una quantitat
de 30 € en una targeta de compres.
 1. Les obres premiades i les que tinguen la suficient qualitat -malgrat no haver estat premiades- seran publicades en la pàgina web de l'Institut.
 2. El resultat del concurs es farà públic el 23 d'abril (dia del llibre).
 3. El jurat estarà format per professorat del centre, el qual serà anunciat amb anterioritat al lliurament dels premis.
 4. Les decisions del jurat seran inapel·lables.


Benimàmet, 2 de desembre de 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario