viernes, 6 de febrero de 2015

I Concurs de microrrelats AMPA/IES Benimàmet “SOFIA SALVADOR”


Convocatòria 2015
BASES
1.      S'estableixen tres categories, per nivells d'estudis:
A) 1r cicle d'ESO (1r i 2n) / PQPI
B) 2n cicle d'ESO (3r i 4t)
C) Batxillerat/Cicles Formatius
2.      Hi haurà una única modalitat: microrrelats en valencià.
3.      El concurs s’estableix dins el marc del “Dia de la dona treballadora”. Els microrrelats hauran de reflectir com es pot aconseguir, mitjançant l’educació, que les dones prenguen consciència individual dels seus drets i capacitats, adquirisquen recursos, guanyen influència i formen part de la societat com a ciutadanes de ple dret en igualtat de condicions.
4.      Les obres hauran de ser originals, és a dir, escrites per l'alumne o alumna i no haver estat premiades amb anterioritat.
5.      Els microrrelats no tindran menys de 100 paraules ni més de 150. 
6.      Les obres es presentaran en paper din-A4 amb lletra Arial 12  o similar, i amb un espai i mig entre línies. En el primer full figurarà només el títol, el pseudònim del/la concursant i la categoria -1r cicle ESO/PQPI , 2n cicle ESO o Batxillerat/Cicles- per la qual es concursa.
7.      Les obres es presentaran dins d'un sobre gran tancat. A l'exterior del sobre indicaràs la categoria (veure punt 1 de les bases), el títol de l'obra presentada i un pseudònim, per tal de mantindre en secret l'autoria real de les obres fins que s'haja decidit quines són les guanyadores.
A l'interior del sobre gran, a més de l'obra, hi posaràs un sobre més menut tancat on tornes a indicar, fora, la categoria, el títol i el pseudònim; a l'interior posaràs les teues dades: nom i cognoms, curs i grup, a més de reiterar el títol i el pseudònim que has usat.
8.      Els microrrelats es poden presentar en la consergeria del centre
9.      El termini de presentació s'inicia el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza, sense pròrroga, el divendres 27 de febrer.
10.  Es concedirà un primer premi (la publicació de l'obra en la web de l'Institut  i 50 €) i un accèssit (la publicació de l'obra en la web de l'Institut i una obra literària) per cada categoria.
11.  Les obres premiades i les que tinguen la suficient qualitat -malgrat no haver estat premiades- seran publicades en la pàgina web de l'Institut.
12.  El resultat del concurs es farà públic el divendres 6 de març.
13.  El jurat estarà format per un/una membre de l’Ampa, el/la cap del departament de valencià i una persona representant de l’equip directiu .
14.  Les decisions del jurat seran inapel·lables.


Benimàmet, 03 febrer de 2015


No hay comentarios:

Publicar un comentario